APLA BLOG | Odzież i koszulki reklamowe

Blog firmowy Apla Kraków | Koszulki reklamowe, koszulki z nadrukiem, odzież reklamowa, kalendarze reklamowe, nadruki, sitodruk

Rekord Guin­nessa w koszulkach APLI

Orlik w Księdze Guinnessa!

W nie­dzielę, 20 maja uczest­nicy 2. Zlotu Ptaków Pol­skich wspól­nie z miesz­kań­cami Goniądza, pod­jęli udaną próbę usta­no­wie­nia rekordu Guin­nessa.
Rekord polegał na uło­że­niu naj­więk­szego na świe­cie wize­runku Orlika Gru­bo­dzio­bego.

źródło: szuwarygoniadz.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To druga taka próba. Pierw­sza odbyła się 19 wrze­śnia pod­czas 1 Zlotu, wtedy grupa 1311 osób ubra­nych w białe, czer­wone i czarne koszulki uło­żyła na boisku szkol­nym syl­wetkę najwięk­szego na świe­cie bociana.
W tym roku uczestnicy otrzymali koszulki marki Fruit of the Loom w kolorach czarnych, żółtych i brązowych.
Nadruki na koszulkach metodą sitodruku wykonała firma APLA z Wieliczki.

źródło: szuwarygoniadz.pl

 

 Udostępnij wpis

, , , , ,Koszulki reklamowe

Dodaj komentarz